Senat

Uchwała w sprawie 60 Rocznicy Poznańskiego Czerwca`56 21/06/2016

Senat na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016r. przyjął uchwałę w sprawie uczczenia 60 Rocznicy Poznańskiego Czerwca'56. Projekt został wniesiony przez grupę senatorów, a sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej był senator Piotr Florek. 

zobacz więcej

20. posiedzenie Senatu RP IX kadencji 17/06/2016

Senat kontynuje prace nad 8 ustawami, Senator RP Piotr Florek wygłasza dwa sprawozdania: sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych i drugie sprawozdanie Komisji Ustawodawczej w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956r oraz wnosi uwagi do proponowanych zmian do ustawy o prawie łowieckim.

zobacz więcej

19 posiedzenie Senatu RP IX Kadencji 10/06/2016

Senator RP Piotr Florek podczas ostatnich posiedzeń w Izbie Senackiej był senatorem sprawozdawcą ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Złożył sprawozdanie z prac nad ustawa, jakie miały miejsce w Komisji Senackiej.

zobacz więcej

18 posiedzenie Senatu RP IX Kadencji 19/05/2016

Senator uczestniczy w obradach Senatu 18,19 maja. 127 wystapienie Senatora RP Piotra Florka i aktywny głos w dyskusji nad procedowanymi ustawami.

zobacz więcej

Ważna ustawa o gruntach rolnych w Senacie - dyskusja c.d. 19/05/2016

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w toku debaty senackiej.

zobacz więcej

Senat dyskutuje na temat ustaw dotyczących lasów i gruntów rolnych. 19/05/2016

Ostatnie posiedzenia Senatu to dyskusja na temat ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw a także ustawy o zmianie ustawy o lasach. Senator RP Piotr Florek wnosi propozycje zmian do procedowanych ustaw.  

zobacz więcej