Senat

36 Posiedzenie Senatu zakończone. 06/03/2017

Na bieżących posiedzeniach Senatu przyjęto 9 ustaw.

zobacz więcej
31 Posiedzenie Senatu IX Kadencji 08/12/2016

7 grudnia zakończyło się sześciodniowe 31 Posiedzenie Senatu. 

zobacz więcej
30 Posiedzenie Senatu IX Kadencji 18/11/2016

Podczas bieżacego posiedzenia Senatu przyjęto 13 ustaw.

zobacz więcej
29 Posiedzenie Senatu 07/11/2016

W Senacie miedzy innymi: Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz świadczeniach przedemerytalnych.

zobacz więcej

28 Posiedzenie Senatu RP IX Kadencji 25/10/2016

21 października zakończyło się trzydniowe 28 posiedzenie Senatu.

zobacz więcej
27 Posiedzenie Senatu RP IX Kadencji. 06/10/2016

Senator Piotr Florek bierze udział w spawozdaniu mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

zobacz więcej
26 posiedzenie Senatu 26/09/2016

Senat przegłosowuje dwie nowelizacje ustaw: Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i Ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego.

zobacz więcej

24 posiedzenie Senatu - ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. 04/08/2016

Senat dyskutuje nad zmianami do kilku ważnych ustaw, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych oraz wielu innych ustaw.

zobacz więcej
23. posiedzenie Senatu RP IX kadencji i ważna Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. 22/07/2016

Senat dyskutuje nad nową Ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, uchwaloną na posiedzeniu Sejmu 7 lipca 2016r.

zobacz więcej

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek. 01/07/2016

Senator RP Piotr Florek przedstawił sprawozdanie mniejszości komisji senackiej, dotyczące poprawek względem procedowanej ustawy.

zobacz więcej