O mnie

Urodziłem się w 1954 roku. Jestem żonaty, mam dwie córki i wnuka. Mieszkam w Poznaniu. Z wykształcenia jestem
mgr inż. budownictwa i geodezji. Ukończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Poznańską
oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Ponadto uzyskałem uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
W 1990 roku zrezygnowałem z pracy w jednym z przedsiębiorstw państwowych w Poznaniu i zostałem przedsiębiorcą.                 Początkowo prowadziłem własną działalność gospodarczą a następnie zarządzałem spółką prawa handlowego.
Jako inżynier brałem udział w realizacji wielu projektów inwestycyjnych w kraju i zagranicą. W 2001 roku byłem
jednym z czterech pełnomocników w Wielkopolsce tworzących Platformę Obywatelską.

Moje doświadczenia zawodowe a także samorządowe jako radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i radnego miejskiego miały z pewnością wpływ na decyzję Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o powołaniu mnie z dniem
29 listopada 2007 roku na stanowisko Wojewody Wielkopolskiego. 

Przez osiem lat dbałem skutecznie o rozwój województwa wielkopolskiego i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Kierowałem pracą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i byłem zwierzchnikiem zespolonych z wojewodą służb, inspekcji i straży. Współdziałałem ze wszystkimi organami administracji rządowej i samorządowej, działającymi w województwie, jak również współpracowałem z organizacjami pozarządowymi.

Od 12 listopada 2015r jestem Senatorem Rzeczypospolitej Polski IX kadencji.