Finał Konkursu ”List do Taty”


Do udziału w tegorocznej V edycji konkursu "List do Taty", organizowanego przez senat i poszczególnych senatorów, zaproszono Szkoły Pdstawowe z Powiatu Poznańskiego. Z zaproszenia skorzystało 9 szkół i w odpowiedzi dotarło do biura senatora 46 listów uczniów klas IV iV. Komisja w składzie trzyosobowym z przewodniczącym komisji senatorem Piotrem Florkiem wyłoniła zwycięzcę i przyznała wyróżnienia specjalne. Każdy z otrzymanych listów w bardzo osobistym tonie wyrażał marzenia, plany i oczekiwania dzieci, ale przede wszystkim wszystkie one opowiadały słowami dzieci o tym jak ważny jest ojciec, ojczym czy bliski opiekun dziecka. Główną finalistką ostatniej edycji została Alicja Plucińska ze Szkoły Podstawowej w Skorzewie, której pracę oceniono jako bardzo poruszającą. Gratulacje i podziękowania należą się jednak wszystkim uczniom, biorącym udział w konkursie, każda z prac w sposób piękny opowiadała kim jest w życiu dziecka osoba taty. W imieniu senatora Piotra Florka składamy podziękowania także wszystkim nauczycielom prowadzącym, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie konkursu w swoich placówkach szkolnych. Im również należą się szczególmne słowa uznania! Dziękujemy wszystkim, uczniom i opiekunom!

https://gloswielkopolski.pl/powiat-poznanski-uczniowie-szkol-podstawowych-pisza-listy-ich-adresatami-sa-ojcowie/ar/c1-14415251

Zdjęcia z Gali Finałowej: Tomasz Sikorski