Zbiór wystąpień senatora RP Piotra Florka na posiedzeniach senatu IX kadencji 2015-2019


Tu znajdziesz treść wystąpień:

POBIERZ