Poznański Czerwiec `56


Senator Piotr Florek uczestniczył w obchodach 63 rocznicy Poznańskiego Czerwca'56. Robotniczy bunt przeszedł do historii jako Poznański Czerwiec. W jego trakcie życie straciło 58 osób, co najmniej 239 zostało rannych. Zatrzymanych i aresztowanych było ok. 850 osób. Zryw robotników w Poznaniu zaliczany jest do pierwszych wystąpień w bloku wschodnim, które skutkowały - dekady później - obaleniem komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznański Czerwiec nazywany jest też pierwszym z "polskich miesięcy" - kolejnych kroków ku wolności. Rokrocznie główne uroczystości rozpoczyna składanie kwiatów przy bramie Fabryki Pojazdów Szynowych pod tablicą upamiętniającą "robotniczy protest pracowników Fabryki Wagonów". Protest w ZISPO rozpoczął się o godz. 6.00, kiedy to pracy nie podjęła załoga W3. W ciągu dnia przedstawiciele lokalnych władz, parlamentarzyści, kombatanci i poznaniacy składali kwiaty pod tablicą studentów poległych w Czerwcu '56 i pod tablicami pamiątkowymi przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego oraz przy dawnej zajezdni MPK. Uczestnicy uroczystości spotkali się również przy pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r., przy tablicy pamiątkowej na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i przy bramie głównej H. Cegielski - Poznań SA. Głównym punktem obchodów była uroczystość pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca '56 z udziałem kombatantów, władz samorządowych i przedstawicieli Solidarności. Poprzedziła ją msza św. w intencji ofiar Czerwca '56.

Fotorelacja, żródło: " Głos Wielkopolski"