Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego!


W warunkach niewyobrażalnie trudnych i w czasach niepewnych powstawała Uczelnia Poznańska, której założyciele mieli odwagę i wizję wybiegającą poza horyzont współczesności, ku przyszłym pokoleniom i nieznanym wyzwaniom. Twórcy Uniwersytetu mieli świadomość, że podjęli się dzieła rozpisanego na lata, a może nawet na pokolenia, sami zaledwie je rozpoczynając.      

Z perspektywy mijających stu lat warto wrócić do słów Heliodora Święcickiego, wypowiedzianych w marcu 1919 roku, w momencie organizowania pierwszego z wydziałów uczelni. Brzmią one jak zapowiedź drogi do nowoczesnego Uniwersytetu, o jakim marzyli jego twórcy, drogi, którą Uniwersytet rzeczywiście w ciągu kilku dziesięcioleci przebył:

Tendencja ewolucji rozwinie się w ten sposób, że ostatecznie wydział filozoficzny pozostanie wyłącznie dla nauk filozoficznych a inne działy nauki z niego będą wydzielone stopniowo. Drugim wydziałem mającym powstać na gruncie wydziału filozoficznego będzie wydział matematyczny i przyrodniczy. Do niego zaliczymy także geografię, podczas gdy geografia historyczna i polityczna pozostanie w wydziale filozoficznym. Z biegiem czasu należy wyodrębnić z wydziału filozofii wydział historii, filologii i literatury, sztuki itp.

(Memoriał Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu z 11 marca 1919 r.)

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wszechnicy Piastowskiej, późniejszym Uniwersytecie Poznańskim, znanym dziś jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, odbyła się 7 maja 1919 r. Z tradycji tej uczelni wywodzą się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Akademia Wychowania Fizycznego. 

Z tej okazji 7 maja 2019 roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Uroczyste świętowanie objęło szereg wydarzeń, którym nadano podniosłe znaczenie. Po uroczystej mszy św. na Ostrowie Tumskim przez miasto przeszedł pochód, mający uczcić 100. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Władzom czterech uczelni, które z niego wyrosły, czyli UAM, UMP, UPP i AWF prezydent Poznania przekazał klucze do bram miasta. Wspólne posiedzenie senatów czterech poznańskich uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego, było kulminacyjnym momentem obchodów stulecia jego istnienia. Rektorzy wyrazili chęć ponownego zawiązania konfederacji uczelni. Wśród zaproszonych gościł był m. in. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej.

- Wasz uniwersytet przetrwał i przetrwa wszystkie wahnięcia historii, tak długo jak będzie realizował misję różnorodności i jej respektowania. W wasze stulecie, warto powiedzieć wyraźnie – wolność nie może nikogo zwalniać z odpowiedzialności, także za słowa. Ale poczucie odpowiedzialności nie może zwalczać niczyjej wolności

– przemawiał Tusk.