Obchody Konstytucji 3 Maja w Mosinie.


Senator Piotr Florek uczestniczył w uroczystych obchodach Konstytucji 3 Maja, jakie odbyły się w Mosinie.