2 lata mojej działalności w Senacie RP


Dokładnie dwa lata temu 12 listopada 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Dzień wcześniej 11 listopada 2015 roku, Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz odwołała mnie po ośmiu latach pracy ze stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, na które powołał mnie premier Donald Tusk. Na początku posiedzenia złożyłem ślubowanie senatorskie: „ Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”  Tak staram się pracować dla Polski.