Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich


Targi Edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Dla wystawców jest to możliwość szerokiej prezentacji publikacji edukacyjnych, oferty obozów i kolonii letnich, a także okazja do zebrania informacji na temat poznańskich szkół średnich. W ramach tegorocznej imprezy trwały Poznańskie Spotkania Targowe Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, gdzie pojawiły się oferty najważniejszych wydawnictw dla dzieci oraz Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej, gdzie przyjechały stoiska m.in. Narodowego Centrum Kultury, Wydawnictwa Sejmowego czy Instytutu Badań Literackich PAN. Podczas otwarcia odbyło się wręczenie Pegazików, nagrody, skierowanej do twórców szczególnie zaangażowanych w wydawanie i propagowanie książek dla dzieci i młodzieży, a także rozdano Medale Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, które odebrali Małgorzta Musierowicz i Andrzej Wituski. Jak co roku imprezie towarzyszyły liczne spektakle i premiery książkowe.