Wielkopolski Rolnik Roku 2016


Finałowa gala " Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016" odbyła się 19 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Była to szesnasta edycja konkursu, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a jego celem jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do tegorocznej XVI edycji konkursu przystąpiło 54 gospodarstw rolnych z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Zgłoszone gospodarstwa reprezentowały różne kierunki produkcji: roślinny i zwierzęcy, warzywnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, hodowlę koni, ryb i norek. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka ostatecznie przyznała 20 nominacji, a 10 gospodarstw dostało wyróżnienia jako finałowi laureaci konkursu i tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2016. Nagrodzeni rolnicy prezentowali wysoki poziom produkcji rolniczej w oparciu o nowoczesne technologie, odznaczali się doskonałą organizacją pracy i dbałością o estetykę gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty ekonomiczne i przejawiali troskę o środowisko naturalne. 

Na przestrzeni 16 lat trwania konkursu, nagrodę główną, statuetkę Siewcy, otrzymało 156 producentów rolnych.